ลงทะเบียนรับประกันสินค้า

รายละเอียดการลงทะเบียนรับประกันสินค้า

รับประกัน 1 ปีเต็ม การรับประกันไม่รวมถึงความเสียหายอันเนื่องมาจากการแก้ไข ดัดแปลง  ไม่ใช้สินค้าตรงตามรุ่นรถ รวมถึงความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุ